Toolbar

Keuzewijzer Urgentiebepaling

De mate van urgentie bepaalt de aard van de verandering. Tegelijkertijd is urgentie een instrument om de verandering impact en/of snelheid te geven. Het vormt dus een basis voor verandering, maar is ook een veranderinstrument. Een verandering moet passen bij de mate van urgentie waarvan sprake is. Een ingreep die grsoter is dan past bij de mate van urgentie, is niet geloofwaardig. Een interventie die kleiner is dan de gevoelde urgentie, biedt onvoldoende houvast voor echte verandering. De kunst is daarom om een aanpak te ontwikkelen die past bij de ernst en het tijdsperspectief van het vraagstuk.

Bij lage urgentie is er weinig legitimatie voor ingrijpende maatregelen en je loopt het risico dat tijdens de verandering de terechte vraag gesteld wordt of veranderen eigenlijk wel nodig is. Een hoge urgentie noopt vaak tot snelle en stevige maatregelen, maar je loopt dan weer het risico dat de verandering de organisatie fragieler maakt, omdat gekozen wordt voor haastige, niet goed doordachte keuzen. De volgende keuzewijzer helpt je de mate van urgentie scherp te krijgen en te bepalen wat de aard van de verandering zou moeten zijn.

Stoppen
Kies een antwoord om door te kunnen gaan.

Even geduld..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).