Toolbar

Onomkeerbaar organisatiegedrag veranderen

Onomkeerbaar organisatiegedrag veranderen is ons vierde boek. In dit boek belichten we de fase waarin de verandering het werk echt raakt: de fase waarin mensen hun gedrag en werkwijze moeten aanpassen. Het is de fase waarin je begint te bouwen aan organisatiegedrag. Een cruciale fase, omdat als dat niet lukt, de verandering ook niet echt geworteld raakt in de werkpraktijk.
In Onomkeerbaar beschrijven we wat er in deze veranderfase gebeurt aan de hand van twee werelden: de wereld van het Wenselijke en de wereld van het Werkelijke. Twee werelden met een eigen logica en eigen kwaliteiten. Als veranderaar moet je die twee werelden met elkaar verbinden, Dat doe je met een derde wereld: die van het Mogelijke.

Preview Onomkeerbaar
Preview 1
Preview 2

Onomkeerbaar is een beknopt boek. We konden ons voorstellen dat je op een aantal momenten of bij een aantal onderwerpen behoefte hebt aan verdieping. Daarom hebben we een aantal bijlagen gemaakt. Die zijn geen onderdeel van het boek. Je vindt ze hier op de website.

Bijlagen Onomkeerbaar
Aangaan van bedoelingengedoe met mogelijkheidszin
Interventies bij afstotingspatronen
Interventies urgentieniveaus
Prudent kiezen van interventies
Inzetten van het sociale netwerk
Verspreiding van de verandering

Klik hier om naar de Overzichtstekening te gaan

Klik hier om de Werkbladen te downloaden

Klik hier om naar de Boekrecensies te gaan.