Toolbar

artikel-organisatievragen

Management als zelfreferentieel verschijnsel

artikel-organisatievragen

Move: before you're ready. Hoe je snel en continue verbetert

artikel-organisatievragen

Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Weet wat er speelt bij strategisch HRD

artikel-organisatievragen

'Achteraf is het mooi wonen', zeggen we in Eindhoven, Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2016

artikel-organisatievragen

In charge, maar niet in control, M&O congresbundel 2009

artikel-organisatievragen1

Leren, Haarlemmerolie bij verandering, Develop najaar 2009 

artikel-organisatievragen2

Het probleem Willen, Communicatie Magazine mei 2013

artikel-organisatievragen3

Onveranderbaarheid als vertrekpunt voor verandering, Management & Consulting 2009 

artikel-organisatievragen4

Methodische reflectie als vorm van professionalisering, De lerende adviseur; trends in professionalisering 2009

artikel-organisatievragen5

Zelfverhaal en organisatieverhaal, De organisatie als verhaal 2003

artikel-organisatievragen6

Realistisch veranderen, in Implementatiekunst 2008

artikel-organisatievragen7

De bril van de ander, in Organisatiediagnostiek, betekenisgeven aan gedrag in organisaties

passie prof

Het sociale karakter van praktijktheorie, De passie van de professional 2007

m-en-o

Robuustheid en taaiheid, over de grenzen tussen maakbaarheid en onveranderbaarheid van organisaties. In nieuwe maakbaarheid 2008

artikel-organisatievragen10

Verandercultuur & cultuurverandering 2008